Ekologisuus

27.03.2023

Miksi katon maalaaminen ja kunnostaminen on kannattavaa - myös ekologisesta näkökulmasta?

Monet omakotitalon omistajat olettavat, että katon vaihtaminen on lähtökohtaisesti hyvä ratkaisu sen korjaamiseen tai päivittämiseen. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa; itse asiassa katon maalaaminen ja kunnostaminen voi usein olla huomattavasti ekologisempi sekä kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin sen vaihtaminen.

Merkittävimpänä nostamme esiin jätteen määrän. Kun katto vaihdetaan, vanha katto puretaan ja hävitetään, mikä luo suuren määrän jätettä. Tämä jäte täytyy käsitellä ja käsittelyyn tarvitaan energiaa. Vielä tämänkin jälkeen osa jätteestä rasittaa jätehuoltoa. Toisaalta katon maalauksen yhteydessä korjataan tai vaihdetaan vain vaurioituneet tai kuluneet osat, mikä tuo minimaalisen määrän jätettä.

Kun katto vaihdetaan, kaikki vanhan katon materiaalit hävitetään ja uudet materiaalit ostetaan. Tämä rasittaa luontoa, varsinkin jos vanhat materiaalit olisi voitu huoltaa ja siten pidentää käyttöikää merkittävästi. Maalaamalla ja korjaamalla kattoa sen sijaan että se vaihdetaan, säilyvät olemassa olevat materiaalit ja uusien materiaalien tarve on hyvin vähäistä. Tämä auttaa säästämään luonnonvaroja ja minimoi korjausprosessin ympäristövaikutuksia sekä pitkän aikavälin rahallista kustannusta omistajalle.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että katon korjaaminen on sekä ekologisempi että pitkällä tähtäimellä kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin sen vaihtaminen. Pinnoitus voidaan myös uusia, joskin se vaatii tapauskohtaisen arvioinnin.

Pyrimme kehittämään prosessiemme vastuullisuutta jatkossa, jotta ratkaisumme olisi entistä kestävämpi myös ympäristön kannalta - olemme nuoria toimijoita ja tahdomme olla mukana kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa. Kattojen pesun ja maalauksen lisäksi teemme muita käyttöikää pidentäviä toimenpiteitä, kuten harjatiivisteiden asennuksia ja kausihuoltoja.

Ota meihin yhteyttä niin vältät kalliin kattoremontin!